top of page

Chances for Dutch waste industry in Indonesia


Levert u diensten en technologie aan de afvalsector? Wilt u uw kansen in Indonesië verkennen? Kom dan naar het seminar Exportpromotie naar Indonesië op 23 april 2018 in Den Haag.

Nederland en Indonesië hebben een intensieve handelsrelatie. Indonesië is een van de vijftig belangrijkste exportmarkten van ons land. De kansen voor Nederlandse ondernemers blijven toenemen door de sterke economische groei en het aantrekkelijke Indonesische investerings- en vestigingsklimaat.

PIB Waste Management Indonesia

Nederland heeft op een groot aantal deelmarkten handelsrelaties met Indonesië. Tot nu toe zijn de mogelijkheden op het gebied van afvalbeheer onderbelicht gebleven, terwijl Nederland op dit vlak ook in Indonesië veel te bieden heeft.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een PIB opgesteld voor Nederlandse bedrijven met interesse in de afvalmarkt van Indonesië. Dit programma geeft u de mogelijkheid om samen met andere bedrijven de Indonesische markt te betreden. Om te zorgen dat u zich goed kan voorbereiden, worden een aantal activiteiten georganiseerd.

Seminar

Op maandagmiddag 23 april starten de voorbereidingen met een seminar over de kansen voor leveranciers van diensten en technologie in de afvalsector. Daarin hoort u veel meer over de mogelijkheden in de Indonesische afvalsector.

Bekijk het programma.

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u aan voor het seminar. Deelname is kosteloos.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met:

Bert Keesman MetaSus E: keesman@metasus.nl T: 06 12699014

Hans Breukelman BreAd BV E: hans@breukelman.nl T: 06 51422706

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (zogenoemde focuslanden).

Recent Posts
Search By Tags
Connect
  • LinkedIn Hans Breukelman
bottom of page